Gdje sam

Moje selo se zove Smričani ima oko 150 stanovnika, nalazi se oko 6 kilometara južno od Livna...